La declaració

Som professionals que treballem per al canvi i per a la millora de les organitzacions, una feina que sol englobar-se sota el nom de consultoria. A aquesta denominació li afegim un adjectiu que representa un tret diferencial: fem consultoria artesana. Ens definim com a estructures simples i autònomes, tallers més que fàbriques, on abordem projectes de dimensió humana.

La consultoria artesana és una alternativa a la manera dominant de fer consultoria que aporta noves perspectives, enfocaments i valors a l’hora d’abordar el canvi en les organitzacions. Es defineix, per tant, mitjançant aquests atributs d’identitat:

 1. Treballem amb les persones. El coneixement, la il·lusió i tota l’energia necessària per al canvi i la millora resideixen en les persones, una a una, però també organitzades i en equip. Per això, més enllà de clients, diem que treballem amb persones i no amb organitzacions.
 2. Ens agrada la nostra feina. La nostra matèria primera és el coneixement, quelcom que no es genera en un horari fix o en espais concrets. I per això no establim rígides separacions entre la nostra tasca de consultoria i altres facetes de la nostra vida. Integrem la nostra feina com una activitat més de la nostra tasca quotidiana.
 3. Col·laborem de manera oberta. Amb cada cas i cada projecte generem coneixement, però el nostre valor no rau a atresorar-lo, ni en mètodes i tècniques privatives a recer de clients i d’altres professionals, sinó en obrir-lo a la nostra comunitat.
 4. Som xarxa, i això -en bona part- es reflecteix i es recolza en els nostres blocs i en els medis socials en què participem. Mitjançant aquests canals distribuïm i compartim coneixements, idees i inquietuds.
 5. Som una comunitat de pràctica, on aprenem per mitjà de converses entre iguals, el fonament de la qual no està tant en el què sinó en el com.

Aquestes característiques essencials es tradueixen en les pràctiques següents:

 1. Busquem imprimir caràcter i sentit personal al que fem, de manera que cada cas és un projecte nou. A ell incorporem la nostra matèria primera i el coneixement obert, així com l’aprenentatge anterior i l’experiència renovada. En aquest marc, innovar no és una activitat instrumental sinó un imperatiu implícit.
 2. Aprenem mitjançant l’experimentació i l’error, de la desviació i de la correcció del rumb planificat, i ens renovem amb cada feina. Atès que l’aprenentatge succeeix abans, durant i després de cada projecte, l’acció i la revisió resulten imprescindibles per aportar solucions.
 3. Busquem divertir-nos amb cada feina perquè per arrelar i assimilar els aprenentatges és fonamental la il·lusió i l’emoció per la feina ben feta. Per això, compartim aquesta passió amb les persones amb qui col·laborem.
 4. La diversitat és una de les nostres principals riqueses perquè treballem amb persones i aprenem d’allò que és diferent, no tant del que és conegut. Incorporem a la nostra xarxa als qui poden aportar coneixement, idees i experiència en sintonia amb la manera de fer pròpia de la consultoria artesana.
 5. Confiem en la meritocràcia com a via de desenvolupament. Ser part d’una xarxa possibilita buscar, per a cada projecte, les persones i els coneixements idonis, perquè la prioritat rau en que el projecte culmini amb èxit. Sabem que això és el millor per a la nostra reputació i fiabilitat a llarg termini i per construir relacions de confiança amb els nostres clients.
 6. Defensem models no invasius d’apropament als clients, que es basin en prescripcions i referències de projectes anteriors com a millor carta de presentació.

Els nostres projectes són els nostres tallers i cada resultat una peça singular, conseqüència natural d’haver estat desenvolupada en un moment únic, gràcies a l’experiència renovada i al coneixement conjunt i compartit. Aquesta particular manera de fer només és possible des d’alguns valors que considerem bàsics:

 1. Franquesa. Treballar amb persones en el mateix pla de col·laboració ens facilita dir que no quan, per ètica o viabilitat, el projecte no ens convenç. A més, ens permet advertir millor l’error en l’execució de qualsevol projecte.
 2. Pragmatisme que permet conciliar la vocació per la feina ben feta amb les circumstàncies i requeriments de cada projecte, de manera que el millor assoliment sigui, també, l’assoliment possible.
 3. Simplicitat que ens aporta concreció i capacitat de reacció. Articulem qualsevol estratègia a llarg termini mitjançant aproximacions successives que faciliten el coneixement progressiu i mutu amb les persones amb què treballem.
 4. Sobrietat en infraestructures i recursos, compromís amb l’open source i amb el coneixement lliure.
 5. Re(d)lació de confiança i perdurable que sorgeix de treballar amb persones i implica establir relacions més enllà de les contractuals del projecte. En definitiva, incorporar aquestes persones a la nostra xarxa.


Els qui proposem aquesta declaració, les seves dades d’identitat, pràctiques i valors, ens organitzem mitjançant tallers. El taller concreta i dóna sentit a la nostra xarxa oberta de consultoria artesana. Es defineix com a una plataforma de re(d)lació on col·laborem professionals de la consultoria, clients i altres persones interessades. El taller incorpora recursos, coneixements, idees i inquietuds que provenen de la pràctica professional i els obre a tota la nostra comunitat.

Alfonso Alcántara, José Miguel Bolívar, Anna Cabañas, Vicent González, Julen Iturbe-Ormaetxe, Carmen Jasanada, Manel Muntada, Nacho Muñoz, Dolors Reig, Amalio A. Rey, Miquel Rodríguez, María Jesús Salido, Luis (tic616).

26 de gener de 2010