Skip to content

A declaración

Somos profesionais que traballamos polo cambio e mellora das organizacións, un traballo que adoita englobarse baixo o término de consultoría. A esta denominación engadímoslle un adxectivo que representa un atributo diferencial: facemos consultoría artesana. Definímonos como estruturas simples e autónomas, obradoiros máis que fábricas onde abordamos proxectos de dimensión humana.

A consultoría artesana é unha alternativa ao xeito dominante de facer consultoría que aporta novas perspectivas, enfoques e valores á hora de abordar o cambio nas organizacións. Defínese, polo tanto, mediante estes rasgos de identidade:

 1. Traballamos coas persoas. O coñecemento, a ilusión e toda a enerxía necesaria para o cambio e mellora residen nas persoas, unha a unha, pero tamén organizadas e en equipo. Por iso, máis aló de clientes, dicimos que traballamos con persoas e non con corporacións.
 2. Gústanos o noso traballo. A nosa materia prima é o coñecemento, algo que non se xera con horario fixo ou en espazos concretos. Por iso é polo que non establecemos ríxidas separacións entre o noso labor de consultoría e outras facetas da nosa vida. Integramos o noso traballo como unha actividade máis do noso quefacer cotiá.
 3. Colaboramos de xeito aberto. Con cada caso e proxecto xeramos coñecemento, pero o noso valor non reside en atesouralo, nin en métodos e técnicas privativas a resgardo de clientes e doutros profesionais, senón en abrilo á nosa comunidade.
 4. Somos rede, que en boa parte reflíctese e apoia nos nosos blogs e nos medios sociais en que participamos. A través destas canles distribuímos e compartimos coñecementos, ideas e inquedanzas.
 5. Somos unha comunidade de práctica na que aprendemos a través de conversacións entre iguais, cuxo fundamento non está tanto no que senón no como.

Estas características esenciais tradúcense nas seguintes prácticas:

 1. Buscamos imprimir carácter e sentido persoal ao que facemos, de maneira que cada caso é un proxecto novo. Nel incorporamos a nosa materia prima, o coñecemento aberto, así como a aprendizaxe anterior e a experiencia renovada. Neste marco, innovar non é unha actividade instrumental senón un imperativo implícito.
 2. Aprendemos a través da experimentación e do erro, da desviación e da corrección do rumbo planificado, e renovámonos con cada traballo. Xa que a aprendizaxe sucede antes, durante e logo de cada proxecto, a acción e a revisión resultan imprescindibles para aportar solucións.
 3. Buscamos divertirnos con cada traballo porque para ancorar e asimilar as aprendizaxes é fundamental a ilusión e a emoción polo traballo ben feito. Por iso compartimos esta paixón coas persoas coas que colaboramos.
 4. A diversidad é unha das nosas principais riquezas porque traballamos con persoas e aprendemos do diferente, non tanto do coñecido. Incorporamos á nosa rede a quen poden aportar coñecemento, ideas e experiencia en sintonía co xeito de facer propia da consultoría artesana.
 5. Confiamos na meritocracia como vía de desenvolvemento. Ser parte dunha rede posibilita buscar, para cada proxecto, as persoas e os coñecementos idóneos, porque a prioridad reside en que o proxecto culmine con éxito. Sabemos que isto é o mellor para nosa reputación e fiabilidad a longo prazo e para construír relacións de confianza cos nosos clientes.
 6. Abogamos por modelos non invasivos de achegamento aos clientes, que se baseen en prescripcións e referencias de proxectos anteriores como mellor carta de presentación.

Os nosos proxectos son os nosos obradoiros e cada resultado unha peza singular, consecuencia natural de ser desenvolvida nun momento único, grazas á experiencia renovada e ao coñecemento conxunto e compartido. Esta particular manufactura só é posible desde algúns valores que consideramos básicos:

 1. Franqueza. Traballar con persoas no mesmo plano de colaboración facilítanos dicir que non cando por ética ou viabilidad o proxecto non nos convence. Ademais, permítenos advertir mellor o erro na ejecución de calquera proxecto.
 2. Pragmatismo que permite conciliar a vocación polo traballo ben feito coas circunstancias e requerimientos de cada proxecto, de maneira que o mellor logro sexa, tamén, o logro posible.
 3. Simplicidade que nos aporta concreción e capacidade de reacción. Articulamos calquera estratexia a longo prazo mediante aproximacións sucesivas que facilitan o coñecemento progresivo e mutuo coas persoas coas que traballamos.
 4. Sobriedade en infraestructuras e recursos, compromiso co open source e co coñecemento libre.
 5. Re(d)lación de confianza e perdurable que xorde de traballar con persoas e implica establecer relacións máis aló das contractuais do proxecto. En definitiva, incorporar a esas persoas á nosa rede.

Quen propoñemos esta declaración, os seus rasgos de identidade, prácticas e valores, organizámonos mediante obradoiros. O Obradoiro concreta e dá sentido á nosa rede aberta de consultoría artesana. Defínese como unha plataforma de re(d)lación na que colaboramos profesionais da consultoría, clientes e outras persoas interesadas. O obradoiro incorpora recursos, coñecementos, ideas e inquedanzas que proveñen da práctica profesional e ábreos a toda a nosa comunidade.

Alfonso Alcántara, José Miguel Bolívar, Anna Cabanas, Vicent González, Julen Iturbe-Ormaetxe, Carmen Jasanada, Manel Muntada, Nacho Muñoz, Dolors Reig, Amalio A. Rei, Miquel Rodríguez, María Jesús Saído, Luís (tic616)

26 de xaneiro de 2010

32 Responses

Trackbacks and Pingbacks

 1. La declaración de la Consultoría artesana. « LegnitaPress
 2. Érase una vez… la red de consultoría artesana (#redca) | conGestión de Personas
 3. Artesanos, libres y enredados: declaración | El caparazon
 4. Dimensiones de la consultoría artesana: el virtuosismo | conGestión de Personas
 5. Em confesso artesà |
 6. Me confieso artesano |
 7. José Miguel Bolivar | Optima Infinito
 8. Amb lletra de pal » En busca de nuevas formas: #redca, Girona 2010
 9. Amb lletra de pal » A la cerca de noves formes: #redca, Girona 2010
 10. Outdoor training y red de consultoría artesana | conGestión de Personas
 11. Desarrollo Organizacional: Reflexiones Artesanas sobre [no] Formación 2.0 | Optima Infinito | Innovación y Productividad para Personas y Empresas
 12. Principios para gestionar el cambio organizacional
 13. Principios para gestionar el cambio organizacional « grandes Pymes
 14. Amb lletra de pal » Travesía en papel
 15. Amb lletra de pal » Travessia en paper
 16. Me confieso artesano |
 17. Guiar a la nueva empresa de #viviendas y servicios « Vivienda Nueva y Servicios
 18. El movimiento de la consultoría artesana | Construyendo una empresa de consultoría
 19. Fenomenología y vida slow | conGestión de Personas
 20. Guiar a la nueva empresa de #viviendas y servicios « Vivienda Nueva
 21. Algunos apuntes sobre economía en la consultoría | conGestión de Personas
 22. Intuición in-formada | EnPalabras
 23. Consultor Artesano de Social Media | Social Media Manager Malaga
 24. Lo que hay de oficio y puro trabajo | enPalabras
 25. Un dilema artesano | Alberto Barbero
 26. Metodologías informacionales | IG
 27. Lo que hay de oficio y puro trabajo | IG
 28. Intuición informada… pero sobre todo, razonada | IG
 29. Ética griega y consultoría artesana | conGestión de Personas
 30. Un dilema artesano | Personas y Equipos Productivos
 31. Principios para gestionar el cambio | Pensamiento Estratégico
 32. La declaración de la Consultoría artesana. - EvergreenPM

Comments are closed.